01/08/2023

"Có những con đường chỉ một mình bạn dám bước đi, đấy không phải vì bản thân thích sự cô độc mà đôi khi đó là sự lựa chọn bắt buộc"

"Tư chất của một con người không nằm ở diện mạo mà phụ thuộc vào tâm thức của bản thân"

"Giá trị thực thực sự tạo ra không chỉ có hào nhoáng bên ngoài mà phải bảo gồm cả những yếu tố bên trong thì mới có thể tồn tại lâu dài""Có những người họ thực sự muốn bạn sống tốt nhưng chưa chắc họ đã mong muốn bạn sống tốt hơn họ"

"Đừng tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác bởi vì chính bản thân ta chưa chắc đã là gì trong con mắt của họ"

"Tố chất của người có năng lực không nằm ở diện mạo mà nó nằm ở tư duy bản lĩnh"

"Gặp cơ hội biết nắm bắt, gặp thách thức vẫn vượt qua. Đó mới là người có năng lực thực sự"

"Thứ gì tự làm ra được sẽ không bao giờ bị phụ thuộc"

"Nếu thế giới này tách biệt ta thì bản thân hãy tự tạo ra đế chế riêng để tồn tại"

Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger