06/10/2023

 

Dây đen: mass

Dây tím: dương

Đấu tắt: 

Đen+xanh lam, Tím + đỏ: xuống kính

Đen+đỏ, Tím+ xanh lam: lên kính
Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger