19/06/2023

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giác ngộ tường tận vạn vật trong vũ trụ, những triết lý nhân sinh mang tính khoa học của Phật là những món quà vô giá trong cuộc sống của nhân loại. Mặc dù có thần thông và từ bi vô lượng nhưng có 4 điều mà ngài không thể can thiệp được đó là: nhân quả, trí tuệ, phật pháp và nhân duyên.


01. Nhân quả là quy luật của vũ trụ, không có bất kỳ điều gì có thể tác động làm thay đổi được, gieo nhân nào ắt nhận quả đó dẫu tốt hay xấu. Tin hay không tin vào nhân quả thì nó vẫn cứ hiện hữu, tai không nghe thấy mắt không nhìn được, không có nghĩa là không tồn tại. Chỉ khi hiểu được nhân quả, bản thân mới có thể khai mở được những giá trị của cuộc sống.

02. Trí tuệ của mỗi chúng sinh không thể cho được, những ai bẩm sinh đã có khả năng thiên phú ắt hẳn do kiếp trước làm việc thiện lành mà có. Tuy nhiên, cũng có những người không phải ai sanh ra cũng đã thông minh xuất chúng, bất kỳ ai muốn có trí tuệ chân chính thì phải tự mình tu tập mà thành. 

03. Phật pháp không thể diễn tả tường tận bằng ngôn từ hữu hình các sự vật hiện tượng, chỉ có thể dựa vào bản thân tinh tấn tu hành giác ngộ mà cảm nhận. Bản thể chân tướng của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu hết được, chỉ có thể dựa vào thực chứng tùy cơ duyên của mỗi người.

04. Người không có duyên thì thật sự không thể độ, bởi lẽ người không có duyên thì họ sẽ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời rơi xuống tuy lớn nhưng cây không rễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở với thế gian nhưng lại khó độ người vô duyên.

Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger