22/06/2023

Cái đẹp là thứ mang lại giá trị ngưỡng mộ cho những người khác, có thể là hữu hình hoặc vô hình, tùy theo mỗi cách nhận định của mỗi người trong một thời gian hay hoàn cảnh nào đó. Trong đạo Phật, từ bi và trí huệ là hai đức tính cơ bản cần có và cũng là thành tựu tinh tấn tu tập của những người trên con đường giác ngộ. Đó là nét đẹp độc đáo mà không có một mỹ từ nào có thể diễn tả được, tuyệt nhiên không thể nhìn thấy cũng chẳng thể nghe được, chỉ khi có một cái tâm rộng lớn thì mới đủ khả năng cảm nhận được thứ vẻ đẹp tinh khôi và thuần túy ấy.


Vậy từ bi và trí huệ là gì?

Từ bi là sự nhân hậu độ lượng, mang trong mình tấm lòng vị tha bác ái, niềm cảm thông sâu sắc đối với mọi chúng sinh. Qua đó, mang lại niềm tin, sự thiện lành, an vui cho tất cả chúng sanh, diệt trừ hết bể khổ cho muôn loài. Đó là tình yêu thương vô điều kiện, rộng lớn không hề có giới hạn.

Trí huệ là thành quả tu tập không chỉ đơn thuần là nâng cao tri thức nhân thế mà còn thông hiểu sâu sắc các sự vật, sự việc, hiện tượng của vũ trụ. Trí huệ là sự hiểu biết siêu việt vượt qua mọi ranh giới, được tích luỹ, hấp thụ và giác ngộ qua nhiều kiếp sống, đây là cội nguồn của giải thoát.

Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger