23/06/2023

Trong cuộc sống, đạo Phật là triết lý và khoa học luôn luôn hướng con người ta đến lòng từ bi, trí tuệ, sự giác ngộ để tiến tới cái thiện trong tâm thức, tận diệt đi những đau khổ bi ai, tạo động lực niềm tin vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc đời. Dưới đây là những thuật ngữ thường nghe thấy trong đạo Phật.Phật: trong tiếng phạn phiên âm "Buddha" hay "Buddhaya", mang nghĩa là bậc trí giả giác ngộ, người hiểu biết.

A-la-hán: thường gọi là các vị La hán, dịch nghĩa là "người xứng đáng" hoặc "người hoàn hảo", ý chỉ các bậc chân tu đã dứt bỏ được mọi phiền não theo hướng nhà Phật.

Bồ tát: Viết tắt của “Bồ-đề-tát-đóa”. chỉ bậc tu hành tới chỗ chính giác, đã đạt Phật quả mà dẫn dắt được cho chúng sinh nhưng nguyện không nhập Niết Bàn khi chúng sinh còn chưa giác ngộ.

Nam mô: được phiên âm từ tiếng Phạn “namah”, mang ý nghĩa là: quy mệnh, kỉnh lễ, cứu ngã, độ ngã. Bên cạnh đó Nam mô còn có nghĩa là rất nhiều, sau này trở thành tiếng cầu nguyện, tiếng chào hỏi của người Phật tử hay câu nói của chúng sinh khi quy y, quyết tâm vâng theo, cung kính và hướng tâm mình về với Phật. Ngày nay, ta vẫn thường đọc thành Na mô hoặc Nam mô, thay vì nói Na ma như phiên âm gốc.

Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger