29/09/2023

Bệnh không lên được cả 4 cửa kính:

+ Kiểm tra tiếp điểm cụm dây điện tại vị trí mở cửa lái trước. Thử tác động nhẹ các tiếp điểm.

Nếu muốn kiểm tra mạch công tắc tổng, tháo nhựa ở hộc phía gần tay mở cửa trong

Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger