29/09/2023

"Mãnh hổ sa cơ nào dám cất tiếng gầm"

"Sư tử thường đi theo bầy còn mãnh hổ chỉ đi có một mình"

"Những thứ đang làm, thành công - người ta gọi là phong cách, thất bại - người ta gọi là rẻ rách"

"Đông mà không đoàn kết thà làm một mình còn tốt hơn"

Nếu đã từng sống trong sung sướng, đói khổ rồi đến đủ ăn,... trải qua mọi cũng bậc sẽ khiến ta chẳng còn sợ hãi.

"Khi lâm vào thế bất lợi con người ta sẽ dần bộc lộ bản chất thật"

"Sự thích nghi là một bản năng biết cách để tồn tại"

"Những con người cao ngạo khi thất thế sẽ học được nhiều điều về lòng khiêm tốn"

"Đừng bao giờ đặt tư duy hạn hẹp của cá nhân vào một ai đó"

"Cuộc sống không có "giá như" mà chỉ có "hoài niệm". Bởi những thứ đã qua sẽ chẳng thể quay lại"

"Có những thứ là mục đích của mình nhưng lại là vạch đích của người khác"

"Số 0 đứng sau số khác thì mới tăng giá trị, còn giành đứng đầu thì vẫn là số 0"

"Đời chỉ nói chuyện với nhau bằng kết quả"

"Trò chơi khó mới tìm ra người có khát khao chính phục"

Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger