05/10/2023

Chân dây điện cửa kính sau lái có 5 dây theo thứ tự nhìn từ phía sau: Đen, vàng, xanh biển, tím, nâu. Trong đó Dây đen và dây tím là dây nối mass trực tiếp (dù không bật khoá điện thì dòng điện âm trong hai dây vẫn còn). Dây xanh biển ở giữa là dây nguồn dương sau khóa.


Kiểm tra nguồn điện: Bật khoá điện, dùng bút thử điện, đo cặp dây Xanh biển + Đen và Xanh biển + Nâu. Nếu hai cặp đều lên đèn thì nguồn bình thường.

Đấu tắt: 
Đen + Vàng, Xanh biển+ Nâu: Xuống kính
Tím+ Nâu, Xanh biển+ Vàng: Lên kính

Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger